Szkolenia

Oferujemy różne rodzaje kursów w zależności od stopnia

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Wewnętrzny kurs WOPR, szkolenie przeznaczone dla młodzieży, która pasjonuje się bezpieczeństwem nad wodami i chce zdobyć umiejętności niesienia pomocy drugiej osobie w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia w wodzie.
Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych instruktorów

Czas trwania: 28 godzin (zajęcia praktyczne i teoretyczne)

Zakres tematyczny:
1. Pływanie i techniki stosowane w ratownictwie wodnym
2. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym
3. Organizacja pracy ratowników

Wymagania:
- ukończone 12 lat
- dobry stan zdrowia,
- dobre umiejętności pływackie

Po zdobyciu podstawowych umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR, które uprawniają go do pracy społecznej pod nadzorem ratownika zawodowego.

RATOWNIK WODNY

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodowego ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych.

Prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych instruktorów wodnych 

Czas trwania: 63 godziny (20 godzin zajęć teoretycznych i 43 godziny zajęć praktycznych )

Zakres tematyczny:
1. Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne
2. Organizacja pracy ratowników
3. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym
4. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- dobry stan zdrowia
- dobre umiejętności pływackie
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, które uprawnia do podjęcia pracy w charakterze ratownika wodnego.