Historia

Kalendarium/Historia Podlaskiego i Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 • 1967

  Powstanie Wojewódzkiego WOPR w Białymstoku. Początki tworzenia się organizacji na terenie ówczesnego województwa poprzez powołanie drużyn WOPR w Augustowie, Suwałkach, Gołdapi, Białymstoku, Ełku, Olecku i Łapach. Ratownicy, którzy podjęli działalność zostali wyszkoleni przez Polski Związek Pływacki. Pierwszym Prezesem wojewódzkiego WOPR został Mieczysław Majewski.

 • 1969

  Wiesław Choroszucha i Andrzej Reucki uzyskali uprawnienia instruktorów WOPR na pierwszym, zorganizowanym przez Zarząd Główny WOPR kursie.

 • 1970 i 1971

  W/w instruktorzy przeprowadzili na terenie całego województwa białostockiego weryfikacje ratowników z uprawnieniami PZP nadając im uprawnienia młodszego ratownika i ratownika wodnego WOPR. Weryfikacje pomyślnie przeszło około 150 ratowników. W tych latach zorganizowano pierwsze szkolenia ratowników w Białymstoku, Augustowie i Ełku. Prowadzona była działalność wydawnicza. Wydawany był periodyk ,,Ratownik WOPR”, którego głównym pomysłodawcą i redaktorem był Wiesław Choroszucha. Periodyk pod auspicjami ZG WOPR stał się pierwszym czasopismem ogólnopolskim., który był rozprowadzany wśród członków organizacji w całym kraju.

 • 1972

  Zorganizowanie w Rajgrodzie pierwszego obóz „płetwonurków i ratownictwa wodnego”. Na obozie powstaje pomysł wybudowania stanicy ratunkowej WOPR. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Wiesław Choroszucha i Mieczysław Majewski.

 • 1975

  Wykupiono działkę pod budowę i wykonano niezbędną dokumentację pod stanicę w Rajgrodzie. W tym okresie do realizacji budowy przystąpił Zarząd Główny WOPR. Postanowiono wybudować pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy WOPR z możliwością szkolenia kadr ratowniczych dla potrzeb całego kraju. W międzyczasie wybudowano społecznie w Uhowie k/Łap pierwszą stanicę ratunkową, która operowała na rzece Narew.

 • 1985

  Ośrodek szkoleniowy Tama w Rajgrodzie rozpoczyna swoją działalność kursami starszego ratownika i instruktora WOPR dla potrzeb kraju oraz młodszego ratownika i ratownika wodnego dla chętnych z województwa podlaskiego.

 • 1994

  Działalność ratowniczą rozpoczyna drużyna WOPR w Siemianówce.

 • 1996

  Andrzej Reucki zostaje nowym Prezesem Wojewódzkiego WOPR.

 • 1997

  Wojewódzki WOPR w Białymstoku jest organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, które rozegrano w Białymstoku. Rozpoczyna się również budowa w Tarnopolu nad Zalewem Siemianówka Stanicy Ratunkowej WOPR „Satry Dwór”.

 • 2001

  Zarejestrowanie Białostockiego WOPR, którego Prezesem zostaje Andrzej Reucki.

 • 2003

  Ośrodek Szkoleniowy Tama w Rajgrodzie doszczętnie spłonął. Pozyskanie środków i odbudowa trwały 18 miesięcy. Fundusze na odbudowę pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego i własnych WOPR.

 • 2005 - 2006

  Odbudowa Ośrodka Szkoleniowego WOPR Tama w Rajgrodzie.

 • 2006

  Uroczyste otwarcie Ośrodka Tama w Rajgrodzie, w którym do dnia dzisiejszego odbywają szkolenia centralne na stopień starszego Ratownika WOPR i instruktora ratownictwa WOPR oraz szkolenia na ratownika wodnego, młodszego ratownika WOPR oraz obóz sportów wodnych i ratownictwa wodnego.

 • 2007

  Uroczyste nadanie Białostockiem Ośrodkowi Szkoleniowemu „Tama” w Rajgrodzie imienia jednego z współtwórców WOPR prof. Mieczysława Witkowskiego.

 • 2008

  Prezes Andrzej Reucki i Wiceprezes Wiesław Choroszucha uchwałą krajowego zjazdu WOPR zostają wyróżnieni tytułem Honorowych Członków WOPR.

 • 2009

  Prezes Białostockiego WOPR Andrzej Reucki zostaje przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • 2014

  Zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Białostockie WOPR.

 • 2016

  Jacek Depczyński na zjeździe Białostockiego WOPR zostaje wybrany nowym Prezesem Białostockiego WOPR.