Nasze ośrodki

Dysponujemy dwoma Ośrodkami pełniącymi funkcję Stanic Ratunkowych WOPR, funkcję szkoleniową oraz wypoczynkową.

Ośrodek Szkolenia Ratowników WOPR "Tama" w Rajgrodzie

O OŚRODKU

Ośrodek Szkolenia Ratowników WOPR "Tama" w Rajgrodzie położony jest nad Jeziorem Rajgrodzkim. Dysponuje 48 miejscami noclegowymi w pokojach 3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, salą wykładową i hangarem. W użytkowaniu jest również 5 domków kempingowych – 4 osobowych z łazienką, kuchnią i lodówką, które dostępne są w okresie letnim. Ośrodek dysponuje miejscem do kąpieli z pomostami pływającymi. Na terenie Ośrodka istniej możliwość ustawienia przyczep kempingowych i namiotów. Znajduje się miejsce na ognisko, boisko do gry w siatkówkę, przystań na żaglówki oraz parking niestrzeżony.

W Ośrodku odbywają się szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i obozy sportów wodnych i ratownictwa wodnego organizowane przez Białostockie WOPR oraz szkolenia centralne na stopień Starszego Ratownika WOPR i Instruktora Ratownictwa WOPR organizowane przez ZG WOPR. Na jeziorze Rajgrodzkim cyklicznie odbywają się ćwiczenia Ratowników WOPR ze Strażą Pożarną oraz patrole prewencyjne z Policją.

JEZIORO RAJGRODZKIE

Jezioro Rajgrodzkie to rynnowe jezioro przepływowe rzeki Legi (Jegrzni) o powierzchni 1514 ha, długość maksymalna osiąga 12050 m., szerokość maksymalna 1900 m., głębokość maksymalna 52m.,średnia głębokość 9,4 m. Objętość jeziora wynosi 142623 tys m3. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta z licznymi zatokami, wyspami i  półwyspami. Jezioro ma charakterystyczny kształt. Składa się ze zbiornika głównego i czterech wydłużonych ramion (zatok). Zatoki północne nazywane są jeziorami: Przepiórka (północno-wschodnia) i Stackie (północno-zachodnia). Zatoka południowa nosi nazwę Zatoki Czarnowiejskiej. Zbiornik główny i zatoka wschodnia nad którą leży Rajgród to jezioro Rajgrodzkie.

TROCHĘ HISTORII

Pomysł budowy Ośrodka powstał w 1972r. na jednym z obozów ratowniczych. Inicjatorami budowy Ośrodka byli Wiesław Choroszucha i Mieczysław Majewski. W czasie realizacji projektu powstał pomysł, aby był to Ośrodek centralny o zasięgu krajowym. Pełniący funkcję sekretarza generalnego ZG WOPR Wojciech Płóciennik zobowiązał się wyposażyć Ośrodek w niezbędny sprzęt ratunkowy. Budowę rozpoczęto w 1977r , a ostatecznie do użytku Ośrodek wraz z domkami kempingowymi oddano w 1985r. W lipcu w tym samym roku odbył się pierwszy kurs na stopień Starszego Ratownika WOPR organizowany przez ZG WOPR. Dnia 13 września 2003r. około godz.10:30 w Ośrodku wybuchł pożar, którego nie udało się opanować, w wyniku którego główny budynek spłonął całkowicie. Pomimo tego kursy na stopień Starszego Ratownika i Instruktora Ratownictwa w latach 2004 i 2005 były kontynuowane. Jednocześnie zapadła decyzja o odbudowie Ośrodka, który odbudowano w rekordowo krótkim czasie 14 miesięcy. W lipcu 2006r po uroczystym otwarciu rozpoczęto regularne szkolenia. W lipcu 2007r. Białostockiemu Ośrodkowi Szkolenia Ratowników WOPR „Tama” w Rajgrodzie uroczyście nadano imię jednego z współtwórców WOPR nieżyjącego już prof. Mieczysława Witkowskiego.

Stanica Ratunkowa WOPR "Stary Dwór" w Tarnopolu

O STANICY

Stanica Ratunkowa WOPR "Stary Dwór" w Tarnopolu położona jest nad Zalewem Siemianówka. Stanica dysponuje 2 pokojami, świetlicą i hangarem, pomostem pływającym wykorzystywanym wyłącznie przez jednostki pływające.

W Stanicy regularnie odbywają się szkolenia i ćwiczenia Ratowników WOPR ze Strażą Pożarną w zakresie koordynacji działań i wykorzystania posiadanego sprzętu ratowniczego zarówno w sezonie letnim jak i zimowym z ratownictwa lodowego. Cyklicznie prowadzone są patrole prewencyjne z funkcjonariuszami Policji. Przy Stanicy działają trzy drużyny WOPR.

 

ZALEW SIEMIANÓWKA

Zalew Siemianówka to zaporowy zbiornik wodny zlokalizowany w dolinie górnej Narwi w województwie podlaskim na terenie gmin Michałowo i Narewka. Powstał w latach 1997-1993 w wyniku spiętrzenia wód górnej Narwi ziemną zaporą w okolicach wsi Bondary. Powierzchnia zalewu wynosi 32,5 km2 i jest to trzeci co do wielkości sztuczny zbiornik wodny na terenie Polski. Długość zalewu to 11 km, szerokość od 0,8 km w rejonie zapory do 4,5 km w jego części środkowej. Średnia głębność przy napełnieniu całkowitym wynosi 2,5 m, a maksymalna 7 m. Przy minimalnym napełnieniu odpowiednio 1,5 m i 4,1 m. Zalew Siemianówka jest rozczłonkowany na basen główny (zachodni) istniejący nawet w fazie minimalnego napełnienia i basen wschodni (płytki), okresowo zalewany. Zalew spełnia znaczącą rolę w gospodarce regionu: zasilanie wodą w okresach niżówkowych Narwiańskiego Parku Narodowego, nawadnianie użytków rolnych, wykorzystanie spiętrzenia do celów energetycznych, prowadzenie gospodarki rybackiej, rozwój turystyki i rekreacji.

 

TROCHĘ HISTORII

Pierwsze działania drużyny WOPR na tym terenie to1992r. Inicjatorem budowy Stanicy był Zarząd WOPR Województwa Podlaskiego. Budowę rozpoczęto w maju 1997r, a zakończono jesienią tego samego roku. W uroczystym otwarciu uczestniczył ówczesny prezes ZG WOPR Wojciech Płóciennik. Na terenie Stanicy prowadzone były kursy na stopień Młodszego Ratownika WOPR, Ratownika Wodnego, kursy motorowodne, kursy starszego sternika motorowodnego, spotkania szkoleniowe i warsztaty z zakresu ratownictwa na wodach otwartych dla Ratowników WOPR, Policji, Strażaków PSP i OSP oraz Straży Granicznej, akcje patrolowo-edukacyjne oraz szereg akcji informacyjnych obejmujących pogadanki w miejscowych szkołach. W 2005r odbyły się regaty o Pucharu Polski  jachtów kabinowych.