BIAŁOSTOCKIE WOPR

 

PREZES ZARZĄDU

Jacek Depczyński

 

ZARZĄD

1. Anna Wasiluk - wiceprezes urzędujący

2. Andrzej Reucki - wiceprezes

  3. Wiesław Choroszucha - członek zarządu

4. Henryk Szydłowski - członek zarządu

5. Roman Boreczko - członek zarządu

 6. Antoni Witkowski - członek zarządu

 7. Robert Karpowicz - członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Jarosław Kosiorek

2. Dariusz Mikita

3. Cezary Karpowicz

4. Dariusz Pigiel

5. Wojciech Depczyński

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Piotr Kosacki

2. Jarosław Czyżewski

3. Zbigniew Kochanowski

4. Krzysztof Januszewski

5. Jan Rysiejko