XI Zjazd Krajowy WOPR

25 listopada, 2019

W dniu 24.11.2019r pięciu delegatów WOPR Województwa Podlaskiego wzięło udział w XI Zjeździe Krajowym WOPR. Podczas zjazdu został wybrany nowy Prezes Zarządu Głównego WOPR Pan Paweł Błasiak dotychczasowy wiceprezes ZG WOPR. Przedstawiony został ogólny plan działania na najbliższą kadencję.