Podziękowanie za wieloletnią służbę

11 października, 2021

W dniu 11.10.2021r delegacja w osobach: Andrzej Reucki -prezes WOPR Województwa Podlaskiego oraz Anna Wasiluk - wiceprezes Białostockiego WOPR w siedzibie Stanicy Ratunkowej WOPR Stary Folwark złożyli na ręce Prezesa Suwalskiego WOPR Mirosława Zajko podziękowania za 40-letnią służbę w ratownictwie wodnym.