Podsumowujemy sezon letni 2023

03 listopada, 2023

Podsumowujemy sezon letni 2023r:
👉patrolowanie Jeziora Rajgrodzkiego i Zalewu Siemianówka: pełnienie całodobowego dyżur ratowniczego w Stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi, patrolowanie akwenów, prowadzenie akcji ratowniczych, poszukiwanie osób zaginionych, interwencje na wodzie, akcje techniczne, brak wypadku utonięcia na zabezpieczanych akwenach,
👉utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na Jeziorze Rajgrodzkim,
👉zabezpieczenie imprez na wodzie: Iswim&Irun, Regaty o Puchar Burmistrza Rajgrodu, Regaty Optimist o Puchar Żubra,
👉działalność profilaktyczna: pokazy ratownictwa wodnego, pikniki, zajęcia w szkołach i przedszkolach, dystrybucja ulotek informacyjnych,
👉ćwiczenia z funkcjonariuszami PSP, OSP i Policji,
👉105 uczestników Obozów Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego podczas 3 turnusów,
👉38 wyszkolonych zawodowych ratowników wodnych oraz 2 instruktorów podczas 2 szkoleń,
👉57 osób przygotowanych do egzaminu teoretycznego i praktycznego na patent sternika motorowodnego,
👉65 wyszkolonych MR WOPR
Wsparcia udzielili nam:
- Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski,
- Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego,
- Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu,
- Jarosław Gołubowski - Wójt Gminy Narewka,
- Marek Nazarko - Burmistrz Michałowa,
- Andrzej Skiepko - Starosta Hajnowski,
- Waldemar Remfeld - Starosta Grajewski,
- Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku.
Dziękujemy