Patrol Jeziora Rajgrodzkiego

13 lipca, 2021

W Stanicy Ratunkowej WOPR Tama ratownicy wodni pełnią całodobowy dyżur oraz prowadzone są patrole na Jeziorze Rajgrodzkim.

Numer alarmowy Białostockiego WOPR: 604-278-593

Numer ratunkowy nad wodą: 601-100-100

Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojewodę Podlaskiego oraz Burmistrza Rajgrodu.