Informacja o projekcie w ramach Funduszy Europejskich

12 czerwca, 2024

Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje projekt pt. „Rozwijanie systemu ratownictwa wodnego poprzez modernizację i wyposażenie Ośrodka Szkolenia Ratowników WOPR "Tama" w Rajgrodzie”.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

Głównym celem projektu jest rozwój systemu ratownictwa wodnego poprzez przeprowadzenie prac remontowych Stanicy Wodnej TAMA w Rajgrodzie oraz zakup wyposażenia specjalistycznego zapewniającego prowadzenie akcji ratowniczych na Jeziorze Rajgrodzkim.

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 30.06.2025 r.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost bezpieczeństwa użytkowników akwenu wodnego w gminie Rajgród poprzez wyposażenie Stanicy Wodnej w Rajgrodzie w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
  2. Zapewnienie należytego sprawowania opieki przez WOPR w Białymstoku nad akwenami wodnym w gminie Rajgród poprzez modernizację i prace remontowe Stanicy Wodnej TAMA w Rajgrodzie
  3. Wzrost wiedzy wśród ratowników WOPR w Białymstoku poprzez udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa specjalistycznego.

Realizacja celów nastąpi poprzez działania:

  1. Zakup specjalistycznego wyposażenia: samochód, łódź, skuter wodny, przyczepy do transportu sprzętu wodnego 2szt., trap pneumatyczny
  2. Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie budynku Stanicy Wodnej TAMA według kosztorysu inwestorskiego
  3. Przeprowadzenie 2 szkoleń specjalistycznych wodnych dla zawodowych ratowników Białostockiego WOPR

Projekt opiera się o zdiagnozowane problemy:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników akwenów wodnych w Gminie Rajgród przez WOPR w Białymstoku
  2. Zapewnienie funkcjonowania Stanicy Wodnej TAMA na Jeziorze Rajgrodzkim

Grupą docelową projektu są:

  1. Członkowie i przyszli członkowie, ratownicy przeszkoleni do prowadzenia ratownictwa wodnego w ośrodku WOPR Tama w Rajgrodzie.
  2. Mieszkańcy, turyści - użytkownicy akwenu wodnego objętego opieką WOPR Tama w Rajgrodzie.

 

Całkowita wartość projektu: 1 260 946,76 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 258 706,76 zł

Dofinansowanie UE 1 069 891,74 zł