Przygotowanie do zawodu ratownika

11 października, 2023

OGŁOSZENIE!!!
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich ratowników wodnych w tym Młodszych Ratowników WOPR.
Od października 2023r na Pływalniach BOSIR istnieje możliwość nieodpłatnego przygotowania do zawodu ratownika oraz nabycia praktycznych umiejętności pod okiem zawodowych ratowników.
Więcej informacji: kierownik zespołu Pływalni BOSIR oraz biuro Białostockiego WOPR.