Oddziały WOPR - Suwałki


SKŁAD ZARZĄ DU SUWALSKIEGO WOPR

PREZYDIUM

Mirosław Zajko - prezes

Zdzisław Borowski - wiceprezes

Iwona Borowska - sekretarz

Marcin Gliniecki - członek prezydium

Mateusz Wasilewski - członek prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Tomasz Lebioda

Eligiusz Myszkowski

Artur Baranowski

Karol Michałowski

Jacek Jutkiewicz

Łukasz Drucis

Damian Sienkiewicz

Kamil Wierzchowski

KOMISJA REWIZYJNA

Radosław Wasilewski - przewodniczący

Edmund Waszkiewicz - wiceprzewodniczący

Andrzej Boguszewski - członek komisji

Janusz Szargiej - członek komisji

Alojzy Wtsocki - członek komisji