Struktura WOPR

WOPR powstał w 1962 roku. Obecnie po reformie terytorialnej funkcjonuje na nowych zasadach jako stowarzyszenie kultury fizycznej (zarejestrowane i działające na podstawie Ustawy o Kulturze Fizycznej i Prawa o Stowarzyszeniach posiada osobowość prawną). Organizacja zrzesza ratowników w organizacjach regionalnych i terenowych. Te tworzą związki wojewódzkie. Rolę koordynatora krajowego pełni Zarząd Główny WOPR w Warszawie.

Nasza organizacja liczy blisko 60000 ratowników w kraju. Nasze szeregi stale rosną !
Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego w wodach na drodze prowadzenia propagandy bezpieczeństwa kąpieli, upowszechniania nauki pływania i szkolenia ratowników do udzielania doraźnej pomocy. Organizacja współpracuje między innymi z Policją, Polskim Ratownictwem Okrętowym, Polskim Czerwonym Krzyżem, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i innymi.
Jest największą i najpotężniejszą w historii Polski organizacją, prowadzącą tak szeroką działalność na rzecz bezpieczeństwa kąpieli i ratowania tonących.

Ratownictwo na ziemiach polskich w formie zorganizowanej liczy sobie już ponad 100 lat (w 1898 roku powstało Kaliskie Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących). Nasz WOPR powstał w 1962 roku. Obecnie po reformie terytorialnej funkcjonuje na nowych zasadach jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Organizacja zrzesza ratowników w organizacjach regionalnych i terenowych. Te tworzą związki wojewódzkie. Rolę koordynatora krajowego pełni Zarząd Główny WOPR w Warszawie. Nasza organizacja liczy blisko 60 000 ratowników w kraju, około 3.000 w Województwie Mazowieckim i prawie 2 000 w samej Warszawie. Nasze szeregi stale rosną. W latach istnienia WOPR w kraju utonęło ponad 46 000 ludzi. Uratowaliśmy ponad 8100 tonących.


Ratownicy nauczyli w tym okresie tysiące ludzi pływać. Umiejętność ta najlepiej zabezpiecza życie w przypadku nagłego wpadnięcia do wody. Zapewniają milionom urlopowiczów bezpieczny wypoczynek nad wodami. Dramatyczna statystyka utonięć na przestrzeni lat, dzięki ofiarności WOPR zdecydowanie poprawia się. Ilość śmiertelnych wypadków w ostatnich latach spadła prawie o połowę. Stale doskonalimy swoje umiejętności, poprawiamy sprawność fizyczną, dysponujemy coraz lepszym sprzętem, propagujemy naukę pływania i zasady bezpieczeństwa nad wodą.


Chcemy nadal poprawiać efektywność naszych akcji ratunkowych, zabezpieczać kąpieliska w odpowiedni sprzęt ratowniczy, a ratowników w bardzo dobre standardowe wyposażenie indywidualne.
Każdy wstępujący ochotniczo do WOPR podejmuje moralny i zawodowy obowiązek ratowania życia człowieka. Staramy się, aby praca naszej organizacji była społecznie niezbędna, a ratownicy byli gwarantami bezpieczeństwa nad wodami.